Doel van de site

Sinds meer dan 10.000 jaar vergezelt de hond de mens op de jacht. Wellicht is hun onderlinge samenhorigheid hierop gebaseerd onder de vorm van een gemeenschappelijk belang: de hond hielp de jager bij het opsporen en terugvinden van het wild, de hond kreeg in ruil een vorm van beschutting en de resten van het voedsel.

Jachthonden zijn derhalve een eeuwenoud onderdeel van onze cultuur. Hun capaciteiten tijdens het werken intrigeert mij. Hopelijk worden hun genetische eigenschappen bewaard voor komende generaties. De afgelopen jaren had ik de gelegenheid om met hondenmensen te spreken, mee te gaan op jacht of getuige te zijn van wedstrijden. Die ervaringen heb ik in diverse tijdschriften gepubliceerd, waaronder De Jachthond, De Vlaamse Jager, Woef, De Rapporteur en Lab News. Een aantal van die teksten kunnen hier geraadpleegd worden. Commentaar is altijd welkom.

Gelieve het copyright van deze teksten te respecteren, zowel tegenover de auteur als tegenover de tijdschriften waarin ze gepubliceerd werden. Het lezen en opslaan is derhalve enkel voor eigen gebruik. Bij citaten gelieve de nodige bronvermelding aan te brengen.

(c): Freddy Quackelbeen
f.quackelbeen@skynet.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *