Lopende honden en zweethonden


Toen de mens de capaciteiten van de "oerhond" ontdekte om wild op te sporen of terug te vinden, werd een relatie geboren die duizenden jaren zou standhouden.

De Lopende Hond ( of beter "voor"-lopende hond) symboliseert de oudste vorm van samenwerking tussen jachthond en mens. De hond spoort het wild op, jaagt het op tot het bereikbaar is voor de jager. Deze honden kunnen alleen jagen maar worden veelal in meute ingezet.

De Zweethond is sterk verwant met de lopende hond en erfden van hen zijn sterk ontwikkelde reukzin. Hij wordt gebruikt om aangeschoten wild achteraf terug te vinden.

Zweethond word je niet zomaar - De Jachthond nr 2 2022

Waarom zijn er zoveel jachthondenrassen ? - De Jachthond nr 6 2020